Седми разред

Прва недеља

Енглески језик- материјал

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Прва недеља

Упутство за ученике

Цртање квадрата

Друга недеља

Упутство

Цртање многоугла

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Прва и друга недеља

Упутство

Погонске машине- мотори

Tрећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Цртање, сликање, вајање

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу fere4ij

VII1, VII2, VII3 и VII4- Домаће задатке или презентације слати на gnikolic.goca@gmail.com

Обавештење

Прва недеља

Равнотежа тела

Друга недеља

Механички рад

Трећа недеља

Механичка енергија, кинетичка енергија

Четврта недеља

Механичка енергија, потенцијална енергија

Прва недеља

ПОЈАМ И ОБЕЛЕЖЈА ДРЖАВЕ

Друга недеља

Држава

Трећа и четврта недеља

Власт