Седми разред

Прва недеља

Симонида Милан Ракић 

Плава гробница Милутин Бојић 

Mали Радојица 

Старина Новак и кнез Богослав

Поп Ћира и поп Спира

Епске песме средњих времена- о ускоцима

Манасија

Ропство Јанковић Стојана 

Ропство Јанковић Стојана презентација

Манасија друга презентација

Епске песме провера

Поп Ћира и поп Спира провера

Друга недеља

Састав реченице. Активне реченице

Покондирена тиква 1

Покондирена тиква 2

Трећа недеља

Супер школа(интернет учионица)

Шеста недеља

Доживљаји Николетине Бурсаћа Бранко Ћопић

Техничко и сугестивно описивање

Песник и месец

Седма недеља

Ветар Иван В. Лалић

Бранко Ћопић

Осма недеља

Употреба црте, запете и тачке са запетом

Наставна обрада одломка из драме Бој на Косову

Девета недеља

Власт

Интервју, Дис, Нушић, Караџић 

Десета недеља

Обнављање стилских фигура, Писање честитке, позивнице , имејл поруке 

Употреба заграде

Прва недеља

Растављање на чиниоце 

Задаци

Друга недеља

Решења први део

Решења други део

Задаци

Трећа недеља

Многоугао

Правилни многоугао

Решења једначина  први део

Решења једначина  други део

Решења једначина  трећи део

O многоуглу опште

Многоугао задаци

Четврта недеља

Многоугао решења

Правилни многоугао теорија

Правилни многоугао задаци

Пета недеља

Многоугао задаци

Шеста недеља

Многоугао систематизација решења

Правилни многоугао први део

Правилни многоугао други део 

Круг

Централни и периферијски угао

Седма недеља

Централни и периферијски угао задаци

Обим круга број Пи

Централни и периферијски угао решење

Обим круга задаци

Круг и многоугао

Осма недеља

Дужина кружног лука

Обим круга решења

Површина круга

Кружни исечак

Девета недеља

Кружни прстен

Дужина кружног лука решења

Десета недеља

Размера и самерљивост дужи

Једанаеста недеља

Конструктивна подела дужи у датој размери

Размера и конструкције задаци

Размера и самерљивост дужи решења

Прва недеља

Енглески језик- материјал

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Драги седмаци,

Градиво из уџбеника је обрађено, тако да нам преостаје да у наредне две седмице мало обновимо оно што смо учили, али кроз игру, слушање и вежбање…

Били сте јако вредни, тако домаће задатке до краја школске године нећете имати!

Све што вам треба се налази на овом линку, уђите, гледајте, слушајте и истражујте, а и лепо се забавите!

https://elt.oup.com/student/project/level4/

Велики поздрав,

Your English Teacher

Прва недеља

Српска револуција 1804.

Cрпска револуција- утврђивање

Друга недеља

Први српски устанак

Први српски устанак-уређење устаничке државе

Трећа недеља

Први српски устанак

Други српски устанак

Четврта недеља

Први и други српски устанак -утврђивање

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића

Пета недеља

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића-привреда, култура

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића-утврђивање

Шеста недеља

Уставобранитељски режим

Уставобранитељски режим, утврђивање

Седма недеља

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића

Осма недеља

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића утврђивање

Србија на путу ка независности (1868-1878)

Девета недеља

Пожега и пожешки крај у 19. веку

Србија на путу ка независности

Србија од 1804 систематизација

Десета недеља

Кнежевина Црна Гора

Црна Гора у доба владичанства

Једанаеста недеља

Црна Гора у доба владичанства- утврђивање

Срби под хабзбуршком и турском влашћу

Дванаеста недеља

Положај Срба ван Србије у 19. веку

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Прва недеља

Упутство за ученике

Цртање квадрата

Друга недеља

Упутство

Цртање многоугла

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета и једанаеста недеља

Упутство

Прва и друга недеља

Упутство

Погонске машине- мотори

Tрећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета и шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Једанаеста недеља

Упутство

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Цртање, сликање, вајање

Задаци за ученике наставнице Милице Ђорђевић

 

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу fere4ij

Прва недеља

Музичко стилска раздобља барок Јохан Себастијан Бах

Друга недеља

Антонио Вивалди, Георг Фридирих Хендл, Клаудио Монтеверди  барокни композитори

Од праисторије до ренесансе (терени)

Трећа недеља

Музичко стилска раздобља ( ренесанса и барок ), инструменти са диркама

Четврта недеља

Лудвиг ван Бетовен Ода радости девета симфонија четврти став фрагмент

Пета недеља

Класицизам ( соната, симфонија, опера, гудачки квартет, солистички концерт )

Шеста недеља

Музика у Србији 

Седма недеља

Презентација

Oсма недеља

Оркестар из душе Дарија Срећковић

Девета недеља

Ђелем, ђелем

Десета недеља

Обновити песме које сте до сада радили

Једанаеста недеља

Слушање музике по узбору ученика

Обавештење 

Сви ученици  седмог разреда (из матичне школе) имаће закључену оцену одличан 5 из предмета музичка култура.

Дванаеста недеља

Извођење обрађених композиција кроз епохе – систематизација

Прва недеља

Ой класс

Друга недеља

Приготовление пищи

Традиции и обычаи

Трећа недеља

Распределим обязаности

Шиворот навыворот

Четврта недеља

Руски језик

Руски језик

Пета недеља

Руски језик

Шеста недеља

Руски језик

Руски језик

Седма недеља

Руски језик

Руски језик

Осма недеља

Руски језик

Руски језик

Девета недеља

Руски језик

Руски језик

Десета недеља

Руски језик

Једанаеста недеља

Руски језик

План рада за јун 2020 године

7.разред

1.час: Тексты для дополнительного чтения

2.час: Тексты для  дополнительного чтения

  1. и 4. час: Понављање и систематизација градива

Руски језик

Прва недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

Друга недеља

ХИГИЈЕНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ПРЕВЕНТИВНО  КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ

Трећа недеља

ПРАВИЛНА И ЗДРАВА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ВЕЖБЕ СНАГЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Четврта недеља

НАЧЕЛА ПРАВИЛНЕ ИСХРАНА, АТЛЕТИКА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Пета недеља

ПРАВИЛНА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА, ДИСАЊА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ

Шеста недеља

АНКЕТА НАСТАВА НА ДАЉИНУ, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА И ДИСАЊА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА

Седма недеља

ПРЕВЕНТИВНО КОРЕКТИВНО ДРЖАЊЕ ТЕЛА,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, ДИСАЊА И ЗА ОЧНЕ МИШИЋЕ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА,УПИТНИК

Осма недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Девета недеља

МЕРЕЊЕ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, СПОРТСКА ИГРА KOШАРКА

Десета недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

Једанаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, СПОРТ НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА

Дванаеста недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Тринаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

VII1, VII2, VII3 и VII4- Домаће задатке или презентације слати на gnikolic.goca@gmail.com

Обавештење

Прва недеља

Равнотежа тела

Друга недеља

Механички рад

Трећа недеља

Механичка енергија, кинетичка енергија

Четврта недеља

Механичка енергија, потенцијална енергија

Пета недеља

Закон одржања енергије, рад као мера промене енергије

Закон одржања енергије- утврђивање

Шеста недеља

Снага и коефицијент корисног дејства – обрада

Снага и коефицијент корисног дејства -задаци за вежбање

Седма недеља

Рад, снага и енергија – систематизација

Осма недеља

Лабораторијске вежбе

Девета недеља

Топлотно ширење тела . Појам температуре

Топлотно ширење тела. Појам температуре – упутство за рад –

Десета недеља

Количина топлоте и топлотна равнотежа 

Количина топлоте и топлотна равнотежа-утврђивање 

Једанаеста недеља

Кретање молекула и унутрашња енергија

Кретање молекула и унутрашња енергија- утврђивање

Дванаеста недеља

Кретање, равнотежа и енергија, систематизација

Прва недеља

Раствор и растворљивост

Слика

Раствори и растворљивост обнављање

Појашњење израде задатка 1

Појашњење израде задатка 2

Задатак

Друга недеља

Раствори и растворљивост вежба

Систематизација

Трећи недеља

Процентна концентрација 1

Процентна концентрација 2

Процентна концентрација 3

Процентна концентрација задаци

Процентни састав раствора вежба

Четврта недеља

Значај воде у природи 1 

Значај воде у природи 2

Значај воде у природи утврђивање

Раствори задаци

Пета недеља

Раствори- контролни

Анализа и синтеза

Шеста недеља

Анализа и синтеза утврђивање

Закон о одржању масе и хемијске једначине

Седма недеља

Састављање једначина хемијских реакција- вежба

Хемијске једначине. Закон о одржању масе- утврђивање

Осма недеља

Масени однос 

Мол

Девета недеља

Мол и моларна маса- утврђивање

Закон о одржању масе, Закон сталних масених односа, Моларна маса

Десета недеља

Стехиометрија (молови)

Контролни- мол, моларна маса, хемијске једначине, закони

Једанаеста недеља

Стехиометрија други део

Стехиометрија утврђивање

Дванаеста недеља

Стехиометрија-систематизација

Систематизација градива хемије 7. разреда

Прва недеља

Света тајна рукоположења

Друга недеља

Света браћа Кирило и Методије 

Трећа недеља

Тест

Срби Светитељи 

Четврта недеља

Свети Сава

Пета недеља

Срби светитељи 1

Шеста недеља

Крсна Слава и обичаји

Седма недеља

Молитвословља Цркве

Осма недеља

Срби Светитељи

Девета недеља

Крсна слава и обичаји

Десета недеља

Српска црквена баштина

Једанаеста недеља

Српска црквена баштина 2

Дванаеста недеља

Уређење Српске Православне Цркве

Прва недеља

ПОЈАМ И ОБЕЛЕЖЈА ДРЖАВЕ

Друга недеља

Држава

Трећа и четврта недеља

Власт

Седма недеља

Упутство

Девета, десета и једанаеста недеља

Иницијатива