Други разред

Прва недеља

Презентација

Друга недеља

Презентација

Трећа недеља

Презентација

Четврта недеља

Српски језик 6. април- 10. април

Пета недеља

Српски језик 13.4.-16.4.2020.

Шеста недеља

Српски језик

Седма недеља

Српски језик

Осма  недеља

Српски језик

Девета недеља

Српски језик

Десета недеља

Српски језик

Једанаеста недеља

Српски језик

Прва недеља

Математика 17.- 20.3.2020.

Друга недеља

Математика II разред 23-28. март

Tрећа недеља

Математика 30. март- 3. април

Четврта недеља

Математика 6. април- 10.април

Пета недеља

Математика 13.4.-16.4.2020.

Шеста недеља

Математика

Седма недеља

Математика

Осма недеља

Математика

Девета недеља

Математика

Десета недеља

Математика

Једанаеста недеља

Матеметика

Прва недеља

Свет око нас 17.- 20.3.2020.

Друга недеља

Свет око нас II-разред 23-28.март

Tрећа недеља

Свет око нас 30. март-3. април

Четврта недеља

Свет око нас 6. април- 10. април

Пета недеља

Свет око нас 13.4.- 16.4.2020.

Шеста недеља

Свет око нас

Седма недеља

Свет око нас

Осма недеља

Свет око нас

Девета недеља

Свет око нас

Десета недеља

Свет око нас

Једанаеста недеља

Свет око нас

Прва недеља

Енглески језик

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Видео лекција- Приче за други разред

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Песмица

Осма недеља

Енглески језик

Видео час

Девета недеља

Енглески језик

Видео час

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Видео час

Путујемо на другу планету

,,Насмејане саксије,, и ,,Зелени кутак,,-Пројектна настава