Осми разред

Mесне и временске реченице

,,Светли гробови“Ј.Ј.ЗМАЈ

Узрочне, условне и допусне реченице

 Мост на Жепи Иво Андрић

Намерне, поредбене и последичне реченице

Друга недеља

Исказивање реченичних чланова

Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, раставни, супротни) 

Мост на Жепи видео

Иво Андрић – Приповетке

Jезици националних мањина

Падежи

Трећа недеља

Супер школа(интернет учионица)

Старац и море

Све ће то народ позлатити

Пилипенда, Симо Матавуљ

Четврта недеља

Полусложенице вежбање

Африка, Растко Петровић

Пета недеља

Расправа нормирање језика бирократски језик

Језик свакодневне комуникације

Значење речи

Главне особине писаних стилова јавне комуникације

Старац и море Ернест Хемингвеј

Седма недеља

Михиз, Бановић Страхиња

Молијер, Грађанин племић

Осма недеља

Ноћ и магла – Данило Киш

Писмо мајци, Сергеј Јесењин

Читање и разумевање табела и графикона

Девета недеља

Деобе, Добрица Ћосић

Ламент над Београдом, Милош Црњански

Развој лексике српског језика

Ромео и Јулија 

Шекспир

Црњански говори Ламент над Београдом

Прва недеља

Енглески језик- материјал

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Видео час

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Задаци за ученике наставнице Милице Ђорђевић

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу et3v5sy

VIII1, VIII2 и VIII4 Домаће задатке слати на  mladenovic.geo@gmail.com

Прва недеља

Рударство 

 Металургија 

Тешка индустрија

Тешка прерађивачка индустрија

Друга недеља

Рударство. Развој и значај рударства. Налазишта руде метала и неметала

Eнергетика

Трећа недеља

Лака индустрија.Подела,одлике,територијални размештај и значај

Eнергетика,лака индустрија

Четврта недеља

Саобраћај

Трговина

Пета недеља

Туризам

Привреда Србије – утврђивање

Шеста недеља

Привреда

Појам завичаја

Седма недеља

Завичај ( врсте и типови насеља_становништво_главне привредне делатности и гране)

Завичај – утврђивање

Осма недеља

Срби у суседним државама

Срби у дијаспори

Срби у дијаспори утврђивање

Девета недеља

Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету

Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету – утврђивање

Десета недеља

Сарадња наше земље са другим државама и међународним

Република Србије – обнављање градива

Једанаеста недеља

Република Србије 2 – обнављање градива

Сарадња наше земље са другим државама и међународним – утврђивање

VIII1, VIII2, VIII3 и VIII4- Домаће задатке или презентације слати на gnikolic.goca@gmail.com

Обавештење

Прва недеља

Везивање отпорника

Друга недеља

Упутство

Електрична струја у течностима и гасовима

Електрична струја систематизација

Трећа недеља

Упутство

Магнетно поље сталног магнета и магнетно поље Земље

Четврта недеља

Магнетно поље електричне струје_ Дејство магнетног поља на струјни проводник

Магнетно поље електричне струје

Дејство магнетног поља на струјни проводник

Пета недеља

Магнетно поље – утврђивање

Допринос Николе Тесле и Михајила Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени

Додатак за 8. разред -Трофазна струја

Шеста недеља

Електрична струја и магнетно поље -систематизација 

Седма недеља

Модели структуре атома и нукеарне силе

Осма недеља

Природна радиоактивност и врсте радиоактивног зрачења

Заштита од радиоактивног зрачења

Девета недеља

Нуклеарне силе и радиоактивност -утврђивање-

Фисија и фузија, нуклеарна енергија, примена

Десета недеља

Фисија и фузија, нуклеарна енергија-утврђивање 

Примена нуклеарне енергије

Једанаеста недеља

Елементи атомске и нуклеарне физике-систематизација

Физика и савремени свет, систематизација

Припремна настава

Припремна настава

Прва недеља

Озонски омотач 

Киселе кише

Друга недеља

Ерозија земљишта и ширење пустиња

Трећа недеља

Упутство

Настајање биљних и животињских врста

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Природни ресурси 

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Презентација

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Прва недеља

Карбоксилне киселине

Киселине ИОП

Физичка и хемијска својства карбоксилних киселина

Карбоксилне киселине радни лист

Друга недеља

Eстри

Естри ИОП

Eстри домаћи

Kaрбоксилне киселине и естри

Трећа недеља

Физичка и хемијска својства органских једињења са кисеоником

Кисеонична органска једињења систематизација

Биолошки важна органска једињења

Четврта недеља

Масти и уља

Масти и уља утврђивање

Угљени хидрати

Пета недеља

Моносахариди

Дисахариди и полисахариди

Шеста недеља

Угљени хидрати- утврђивање

Аминокиселине и протеини

Седма недеља

Масти у уља, угљени хидрати, протеини- утврђивање

Витамини

Осма недеља

Аминокиселине, протеини, витамини- утврђивање

Биолошки важна једињења

Девета недеља

Загађење воде, ваздуха и земљишта

Мере за заштиту животне средине

Десета недеља

Дан I припремна настава

Дан II припремна настава

Припремна настава

Припремна настава први део

Припремна настава други део

Дванаеста недеља

Метали, оксиди метала, хидроксиди

Неметали, оксиди неметала и киселине

Прва недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

Друга недеља

ХИГИЈЕНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ПРЕВЕНТИВНО  КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ

Трећа недеља

ПРАВИЛНА И ЗДРАВА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ВЕЖБЕ СНАГЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Четврта недеља

НАЧЕЛА ПРАВИЛНЕ ИСХРАНА, АТЛЕТИКА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Пета недеља

ПРАВИЛНА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА, ДИСАЊА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ

Шеста недеља

АНКЕТА НАСТАВА НА ДАЉИНУ, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА И ДИСАЊА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА

Седма недеља

ПРЕВЕНТИВНО КОРЕКТИВНО ДРЖАЊЕ ТЕЛА,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, ДИСАЊА И ЗА ОЧНЕ МИШИЋЕ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА,УПИТНИК

Осма недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Девета недеља

МЕРЕЊЕ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, СПОРТСКА ИГРА KOШАРКА

Десета недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

Једанаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, СПОРТ НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА

e-mail: verica89@gmail.com

Прва недеља

Упутство за рад

Друга  недеља

Упутство за рад

Трећа, четврта, пета и шеста недеља

Упутство за рад 

Седма, осма, девета, десета и једанаеста недеља

Упутство за рад

Прва недеља

Медији као извор информација и дезинформација

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта, шеста, осма и девета  недеља

Упутство

Десета и једанаеста недеља

Упутство