ОШ ”Емилија Остојић” Пожега

Основана 1911.

Матична Школа Пожега

У матичној школи у Пожеги настава се изводи у четири школска објекта: централна школска зграда са једанаест учионица, реконструисани објекат у дворишту са три класичне учионице у приземљу и три специјализоване учионице на спрату, радионица за наставу ТО са две просторије које се користе као и учионички простор и фискултурна сала са пратећим просторијама. У две од три реконструисане класичне учионице обезбеђен је нов и функционалан намештај.

Зграда матичне школе у улици Књаза Милоша број 26. једна је од најстаријих грађевина у Пожеги а датира из 1911. године. Задњих неколико година реновирана је и доведена у пристојно стање. Објекти за наставу техничког образовања и физичког васпитања су новијег датума и колико толико одговарају потребама наставе.

Уступањем простора за изградњу спортске хале, ученици ове школе остали су без отворених спортских терена, тако да се настава физичког васпитања готово искључиво изводи у фискултурној сали величине 202 квм (за ученике IV-VIIIразреда) као и у сали за корективну гимнастику величине 90 квм (за ученике I-III разреда).

Од укупно 19 учионица, шест се користе као специјализоване: за наставу ликовне културе, биологије, хемије, физике, те хничког образовања и информатике.

Матична школа у Пожеги располаже школском библиотеком површине око 30 квм, са библиотечким фондом 12712 књига. При школи ради и стоматолошка ординација Медицинског центра из Пожеге. Учионички и други простор у одељењима на терену углавном задовољава у погледу величине, што се не би могло рећи за његову функционалност. Већина објеката на терену су старијег датума, и захтевају веће или мање грађевинско-занатске радове обзиром да се у њих није превише улагало последњих деценија.

Издвојене школе – осмогодишње

Средња Добриња

Подручно одељење “Радосав Ковачевић” Средња Добриња, располаже са три објекта – две школске зграде и зграда ђачке кухиње.

Прилипац

Школски објекат подручног одељења “Велимир Маркићевић” у Прилипцу је новијег датума, грађен је у периоду 1965-1970. године.

Роге

Настава у подручном одељењу “Слава Ивановић” у Рогама се одвија у два школска објекта од којих је објекат за старије разреде новијег датума (изграђен половином 60-их година).

Издвојене школе – четворогодишње

Горња Добриња

Објекат подручног одељења у Горњој Добрињи спада у најстарији у овом делу земље а завршен је 1858. године.

Горобиље

Школска зграда подручног одељења Горобиље је рађена у периоду од 1977-1984. године.

Лорет

Школска зграда одељења Лорет је изграђена почетком 50-их година, у солидном је стању а располаже са две учионице (једна се користи), простором за ђачку кухињу која не ради због малог броја ученика.

Доња Добриња

Школска зграда у Доњој Добрињи изграђена је 60-их година а располаже са две учионице, пространим ходником и канцеларијом за учитеље.

Пилатовићи

Школска зграда подручног одељења Пилатовићи је изграђена 1946. године. Током 1988. године у зграду је уведена вода а слободне просторије су адаптиране за мокри чвор и потребе ђачке кухиње.

Лопаш

Подручно одељење Лопаш располаже солидном школском зградом изграђеном почетком 50-их година. Овај објекат под истим кровом има и станбени део који се тренутно не користи.