Четврти разред

17.3.2020.

Српски мрав добра срца

18.3.2020.

Велико слово

20.3.2020.

Јеленче

21.3.2020.

Управни и неуправни говор

23.3.2020.

Подела улога

24.3.2020.

Бројеви

Бројеви презентација 

25.3.2020.

Бројеви

26.3.2020.

Богаћење речника

27.3.2020.

Милован Данојлић „ Трешња у цвету“

30.3.2020.

Придеви

31.3.2020.

Род и број придева

1.4.2020.

Бранислав Црнчевић ,, Босоноги  и  небо“

2.4.2020.

Особа којој се дивим

3.4.2020.

Српски језик

6.4.2020.

Сугласник

Писање  сугласника ј

7.4.2020.

Јован Јовановић Змај „Циганин хвали свога коња“

8.4.2020.

Личне заменице –вежбање

9.4.2020.

Опис животиње  – вежбање

10.4.2020.

Врсте речи

13.4.2020.

Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових     становника; имена насеља (градова и села) и њихових становника  

15.4.2020.

Наводници   и   заграде

16.4.2020.

Променљиве и непроменљиве речи

Hепроменљиве речи презентација

Обавештење

21.4.2020.

Пишемо писмо, поруку и позивницу

22.4.2020.

Скраћенице

23.4.2020.

Врсте речи и служба речи у реченици – утврђивање

24.4.2020.

Мирослав Демак  „Виолина“

27.4.2020.

Српски језик

28.4.2020.

Српски језик

29.4.2020.

Српски језик

30.4.2020.

Речи и реченице- обнављање

4.5.2020.

Српски језик

5.5.2020.

Наджњева се момак и девојка

6.5.2020.

Прилошке одредбе за време, место и начин

7.5.2020.

Српски језик

8.5.2020.

Српски језик

11.5.2020.

Атрибут

12.5.2020.

Српски језик

13.5.2020.

До сада смо научили – провера знања

14.5.2020.

,,Олданини вртови“ Гроздана Олујић

15.5.2020.

,,Олданини вртови“ Гроздана Олујић

18.5.2020.

Писање присвојних придева изведених од властитих имена

19.5.2020..

Расковник

20.5.2020.

Језичко – граматичко  вежбање

21.5.2020.

Чаролија рачунарског света – инернет

22.5.2020.

Ханс Кристијан Андерсен „ Ружно паче“

23.5.2020.

Ханс Кристијан Андерсен „ Ружно паче“

25.5.2020.

Чаролија речи – књига

26.5.2020.

Писање   сугласника  Ј – вежбање

27.5.2020.

Правописна  правила – утврђивање

28.5.2020.

Чаролија светлости- фотографија

29.5.2020.

Природи у походе – Сва природа цвета, буја и пева

1.6.2020.

Тематски речник – пролеће

3.6.2020.

Михаел Енде „ Бескрајна прича“

5.6.2020.

Разликовање гласова Ч и Ћ, Џ и Ђ –  вежбање

8.6.2020.

Шта смо научили из Српског језика

17.3.2020.

Површина коцке

18.3.2020.

Вежбање

19.3.2020.

Површина квадра и коцке – утврђивање

Површина квадра и коцке – додатна настава

20.3.2020.

Површина квадра и коцке – утврђивање

21.3.2020.

Површина квадра и коцке – провера

23.3.2020.

Зависност производа од промене чинилаца

24.3.2020.

Зависност производа од промене чинилаца вежбања

25.3.2020.

Нeпроменљивост(сталност) производа

Допунска настава

26.3.2020.

Зависност количника од дељеника

27.3.2020.

Непроменљивост(сталност) количника

30.3.2020.

Математички изрази

31.3.2020.

Математички  изрази

1.4.2020.

Математички  изрази

2.4.2020.

Maтематички изрази- вежбање

3.4.2020.

Текстуални задаци 

Решења задатака

6.4.2020.

Решења задатака од 3.4.2020.

Редослед рачунских операција

7.4.2020.

Решења задатака од 6.4.2020.

Редослед рачунских операција

8.4.2020.

Решења задатака од 7.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем

9.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем

10.4.2020.

Текстуални задаци

13.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем – утврђивање

15.4.2020.

Неједначине са множењем

16.4.2020.

Неједначине са дељењем

21.4.2020.

Једначине и неједначине – в е ж б a њ e

22.4.2020.

Решења задатака од 21.4.2020.

Припрема за трећи писмени задатак

23.4.2020.

Решења задатака од 22.4.2020.

Припрема за трећи писмени задатак – утврђивање

24.4.2020.

Трећи писмени задатак – провера знања

27.4.2020.

Mатематика

28.4.2020.

Једначине

29.4.2020.

Неједначине

30.4.2020.

Неједначине

4.5.2020.

Разломци – обнављање

5.5.2020.

Читање и писање разломака

6.5.2020.

Читање и писање разломака- утврђивање   

7.5.2020.

Једнакост разломака

8.5.2020.

Упоређивање разломака

11.5.2020.

Писање, читање и упоређивање разломака

12.5.2020.

Разломци – вежбање

13.5.2020.

Разломци – вежбање

14.5.2020.

Разломци – вежбање

15.5.2020.

Упоређивање разломака- вежбање         

18.5.2020.

Разломци – систематизација

19.5.2020.

Запремина тела

20.5.2020.

Јединице мере за запремину

21.5.2020.

Јединице за запремину

22.5.2020.

Запремина коцке

23.5.2020.

Запремина  коцке – утврђивање

25.5.2020.

 Запремина  коцке – вежбање

26.5.2020.

Запремина квадра

27.5.2020.

Запремина  квадра – вежбање

28.5.2020.

Запремина коцке и квадра – вежбање

29.5.2020.

Запремина коцке и квадра – утврђивање

1.6.2020.

Запремина коцке и  квадра – обнављање

3.6.2020.

Математички  изрази- обнављање

5.6.2020.

Задаци

8.6.2020.

Математика

Прва недеља

Енглески језик

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Драги четвртаци,

Градиво из уџбеника је обрађено, тако да нам преостаје да у наредне две седмице мало обновимо оно што смо учили, али кроз игру, слушање и вежбање…

Били сте јако вредни, тако домаће задатке до краја школске године нећете имати!

Све што вам треба се налази на овом линку, уђите, гледајте, слушајте и истражујте, а и лепо се забавите!

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=rs&selLanguage=en

Велики поздрав,
Your English Teacher

Прва недеља

Природни материјали

Друга недеља

Извори енергије

26.3.2020.

Извори енергије

31.3.2020.

Домаће животиње и гајене биљке

2.4.2020.

Равничарски крајеви

7.4.2020.

Делатности  људи  у  равничарским  крајевима

9.4.2020.

Делатности људи у брдским и планинским пределима наставни лист

Делатности људи у брдским и планинским пределима презентација

16.4.2020.

Делатности  људи  у  брдско-планинским   крајевима

21.4.2020.

Село и град

23.4.2020.

Прoизводња и услуге, понуда и потражња

28.4.2020.

Пласман,  тржиште,  маркетинг

30.4.2020.

Пласман,  тржиште,  маркетинг

5.5.2020.

Држава и владари

Природа Немањићи

7.5.2020.

Како се живело у држави Немањића

12.5.2020.

Велике битке

14.5.2020.

Освајање  Србије

18.5.2020.

Живот у турском царству

Србија под турском влашћу

19.5.2020.

Упутство за рад

23.5.2020.

Настанак и развој модерне српске државе и српски народ у Југославији, 1.део

26.5.2020.

Први светски рат

28.5.2020.

Између два рата

2.6.2020.

Други светски рат

4.6.2020.

Србија после другог светског рата