Четврти разред

17.3.2020.

Српски мрав добра срца

18.3.2020.

Велико слово

20.3.2020.

Јеленче

21.3.2020.

Управни и неуправни говор

23.3.2020.

Подела улога

24.3.2020.

Бројеви

Бројеви презентација 

25.3.2020.

Бројеви

26.3.2020.

Богаћење речника

27.3.2020.

Милован Данојлић „ Трешња у цвету“

30.3.2020.

Придеви

31.3.2020.

Род и број придева

1.4.2020.

Бранислав Црнчевић ,, Босоноги  и  небо“

2.4.2020.

Особа којој се дивим

3.4.2020.

Српски језик

6.4.2020.

Сугласник

Писање  сугласника ј

7.4.2020.

Јован Јовановић Змај „Циганин хвали свога коња“

8.4.2020.

Личне заменице –вежбање

9.4.2020.

Опис животиње  – вежбање

10.4.2020.

Врсте речи

13.4.2020.

Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових     становника; имена насеља (градова и села) и њихових становника  

15.4.2020.

Наводници   и   заграде

16.4.2020.

Променљиве и непроменљиве речи

Hепроменљиве речи презентација

Обавештење

21.4.2020.

Пишемо писмо, поруку и позивницу

22.4.2020.

Скраћенице

23.4.2020.

Врсте речи и служба речи у реченици – утврђивање

24.4.2020.

Мирослав Демак  „Виолина“

27.4.2020.

Српски језик

28.4.2020.

Српски језик

29.4.2020.

Српски језик

30.4.2020.

Речи и реченице- обнављање

4.5.2020.

Српски језик

5.5.2020.

Наджњева се момак и девојка

6.5.2020.

Прилошке одредбе за време, место и начин

7.5.2020.

Српски језик

8.5.2020.

Српски језик

11.5.2020.

Атрибут

12.5.2020.

Српски језик

13.5.2020.

До сада смо научили – провера знања

14.5.2020.

,,Олданини вртови“ Гроздана Олујић

15.5.2020.

,,Олданини вртови“ Гроздана Олујић

18.5.2020.

Писање присвојних придева изведених од властитих имена

19.5.2020..

Расковник

20.5.2020.

Језичко – граматичко  вежбање

21.5.2020.

Чаролија рачунарског света – инернет

22.5.2020.

Ханс Кристијан Андерсен „ Ружно паче“

23.5.2020.

Ханс Кристијан Андерсен „ Ружно паче“

25.5.2020.

Чаролија речи – књига

17.3.2020.

Површина коцке

18.3.2020.

Вежбање

19.3.2020.

Површина квадра и коцке – утврђивање

Површина квадра и коцке – додатна настава

20.3.2020.

Површина квадра и коцке – утврђивање

21.3.2020.

Површина квадра и коцке – провера

23.3.2020.

Зависност производа од промене чинилаца

24.3.2020.

Зависност производа од промене чинилаца вежбања

25.3.2020.

Нeпроменљивост(сталност) производа

Допунска настава

26.3.2020.

Зависност количника од дељеника

27.3.2020.

Непроменљивост(сталност) количника

30.3.2020.

Математички изрази

31.3.2020.

Математички  изрази

1.4.2020.

Математички  изрази

2.4.2020.

Maтематички изрази- вежбање

3.4.2020.

Текстуални задаци 

Решења задатака

6.4.2020.

Решења задатака од 3.4.2020.

Редослед рачунских операција

7.4.2020.

Решења задатака од 6.4.2020.

Редослед рачунских операција

8.4.2020.

Решења задатака од 7.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем

9.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем

10.4.2020.

Текстуални задаци

13.4.2020.

Једначине са множењем и дељењем – утврђивање

15.4.2020.

Неједначине са множењем

16.4.2020.

Неједначине са дељењем

21.4.2020.

Једначине и неједначине – в е ж б a њ e

22.4.2020.

Решења задатака од 21.4.2020.

Припрема за трећи писмени задатак

23.4.2020.

Решења задатака од 22.4.2020.

Припрема за трећи писмени задатак – утврђивање

24.4.2020.

Трећи писмени задатак – провера знања

27.4.2020.

Mатематика

28.4.2020.

Једначине

29.4.2020.

Неједначине

30.4.2020.

Неједначине

4.5.2020.

Разломци – обнављање

5.5.2020.

Читање и писање разломака

6.5.2020.

Читање и писање разломака- утврђивање   

7.5.2020.

Једнакост разломака

8.5.2020.

Упоређивање разломака

11.5.2020.

Писање, читање и упоређивање разломака

12.5.2020.

Разломци – вежбање

13.5.2020.

Разломци – вежбање

14.5.2020.

Разломци – вежбање

15.5.2020.

Упоређивање разломака- вежбање         

18.5.2020.

Разломци – систематизација

19.5.2020.

Запремина тела

20.5.2020.

Јединице мере за запремину

21.5.2020.

Јединице за запремину

22.5.2020.

Запремина коцке

23.5.2020.

Запремина  коцке – утврђивање

25.5.2020.

 Запремина  коцке – вежбање

Прва недеља

Енглески језик

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик