Трећи разред

Математика 17.3.2020.

Вежбање ИОП 

18.3.2020. Раван, тачка и права

19.3.2020. Права и полуправа 

Вежбање ИОП

20.3.2020.  Праве које се секу и нормалне праве

Бројеви од 110 до 115 ИОП

23.3.2020. ИОП ВЕЖБАЊЕ математика 

Цртање нормалних правих

Цртање паралелних правих

27.3.2020.

Правоугаоник и квадрат темена и странице

30.3.2020.

Радна свеска – Цртање правоугаоника и квадрата (страна 64. и 65.)

31.3.2020.

Обим правоугаоника (урадити у свеску задатке из књиге страна 84.)

2.4.2020.

Oбим квадрата Рад задатака из књиге, 85. страна

3.4.2020.

Радна свеска од 72. до 75. стране (урадити до понедељка)

6.4.2020.

Oбим правоугаоника и квадрата

7.4.2020.

Математика: уџбеник, страна 81.

Троугао

Врсте троуглова

8.4.2020.

Цртање троугла помоћу лењира и шестара (уџбеник страна 82.) презентација

18.3.2020. Mузичке игре

Прва недеља

Енглески језик

Друга недеља

Eнглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

20.03.2020.
 Позивам те на свој рођендан(Сликање – темпера боје)
3.4.2020.