Трећи разред

Математика 17.3.2020.

Вежбање ИОП 

18.3.2020. Раван, тачка и права

19.3.2020. Права и полуправа 

Вежбање ИОП

20.3.2020.  Праве које се секу и нормалне праве

Бројеви од 110 до 115 ИОП

23.3.2020. ИОП ВЕЖБАЊЕ математика 

Цртање нормалних правих

Цртање паралелних правих

27.3.2020.

Правоугаоник и квадрат темена и странице

30.3.2020.

Радна свеска – Цртање правоугаоника и квадрата (страна 64. и 65.)

31.3.2020.

Обим правоугаоника (урадити у свеску задатке из књиге страна 84.)

2.4.2020.

Oбим квадрата Рад задатака из књиге, 85. страна

3.4.2020.

Радна свеска од 72. до 75. стране (урадити до понедељка)

6.4.2020.

Oбим правоугаоника и квадрата

7.4.2020.

Математика: уџбеник, страна 81.

Троугао

Врсте троуглова

8.4.2020.

Цртање троугла помоћу лењира и шестара (уџбеник страна 82.) презентација

9.4.2020.

Радна свеска, од 66. до 69. стране

10.4.2020.

Презентација

Погледати презентацију, прочитати из књиге 83. страна (Обим троугла) и урадити 2. задатак

13.4.2020.

Обим троугла, Радна свеска 70. и 71. страна.

14.4.2020.

 Ускршња математика (наставни листић)

15.4.2020.

Троугао, обим и цртање

16.4.2020.

Троугао – цртање и обим (наставни листић) 

21.4.2020.
Попунити у Радној свесци – Једначине са сабирањем и одузимањем 78. и 79. страна
22.4.2020.
Једначине са множењем – уџбеник 89. страна (од 1. до 4. задатка)
23.4.2020.
Уџбеник, 89. страна (од 5. до 8. задатка)
24.4.2020.
Радна свеска , 80. и 81. страна
28.4.2020.

Уџбеник, 90.страна 5. и 6. задатак

29.4.2020.

Радна свеска , 82. и 83.страна

30.4.2020.

Редослед рачунских операција – РТС

5.5.2020.

Радна свеска , задаци на 84. и 85. страни

7.5.2020.

Радна свеска 87. страна

8.5.2020.

Неједначине са одузимањем, уџбеник , 93.страна ( прочитати упутства и решити задатке на тој страни )

9.5.2020.

Радна свеска, задаци на 88. страни (неједначине са одузимањем)

12.5.2020.

Радна свескаа, 90. страна

13.5.2020.

Једначине и неједначине

14.5.2020.

Разломци

Разломци 1/2, 1/4 и 1/8 , уџбеник, 96.страна (решити 2. и 3. задатак)

15.5.2020.

Радна свеска,92. и 93. страна

18.5.2020.

Трећина и шестина- презентација

Разломци 1/3, 1/6 , уџбеник,97.страна
У уџбенику решити 1. 2. 3. 5. 6. и 7. задатак.

19.5.2020.

Радна свеска,94. и 95.страна

20.5.2020.

Петина десетина- презентација

Разломци 1/5 и 1/10,уџбеник 98.страна
Задатак :Решити задатке на 98. страни..

21.5.2020.

Седмина и деветина- презентација

Разломци 1/7 и 1/9, уџбеник , 99.страна
Задатак : Решити 1. 2. 3. 6. 7.и 8.задатак на 99. страни.

22.5.2020.

Радна свеска, 98. и 99. страна

25.5.2020.

Разломци- контролни задатак

26.5.2020.

Редослед рачунских операција, презентација

Редослед рачунских операција, наставни листић за вежбање

27.5.2020.

Задаци за вежбање

28.5.2020.

Задаци за вежбање

29.5.2020.

Текстуални задаци

Наставни листић

Вежбање ИОП

18.3.2020.   Врста речи

19.3.2020. „Шта је отац“, Драган Лукић (Читанка, страна 138.)

 Столице што не корачаш?

Разумевање прочитаног ИОП

23.3.2020. ПЛАН ПИСАЊА САСТАВА

ИОП Испричај причу од ове четири слике

30.3.2020.

„Бајка о белом коњу“, Стеван Раичковић (Читанка, страна 14.)

3.4.2020.

Правописна вежба

6.4.2020.

Придеви

7.4.2020.

Врсте речи и служба речи у реченици (наставни листић)

8.4.2020.

„Прича о Раку Кројачу“, Десанка Максимовић, Читанка страна 40. (прочитати)

10.4.2020.

Прочитати причу Пегаз, Читанка 12. и 13. страна и записати у свеску основне делове приче (тему, ликове, поруку)

14.4.2020.

Прича у сликама (тематски дан – Васкрс)

15.4.2020.

„Домовина се брани лепотом“, Љубивоје Ршумовић (Читанка 124. и 125. страна)

16.4.2020.

„Замислите“, Душан Радовић (Читанка страна 156. и 157.)

21.4.2020.

Глаголи у означавању времена (прошлост, садашњост, будућност); У књизи „О језику“ прочитати 58. и 59. страну и попунити до 61. стране.

22.4.2020.

Наглашени и ненаглашени слогови (О језику 68. и 69. страна)

 Наставни листић

23.4.2020.

Препричавање најлепшег места из филма, позоришне представе, књиге …

24.4.2020.

У књизи О језику на 84. страни прочитати и подсетити се о правилном писању бројева

Наставни лист

28.4.2020.

Тематски речник – ПРОЛЕЋЕ 

29.4.2020.

Разликовање гласова Ч и Ћ, Џ,Ђ и Х – наставни листић

30.4.2020.

Употреба великог слова у писању назива улица и тргова

5.5.2020.

Читанка, страна 48.- прочитати ,,Песму о цвету “
На 49.страни одговорити на постављене задатке у зеленом правоугаонику означене оловком.

7.5.2020.

Извештавање са важног догађаја прилог први део , прилог други део  ( урадити 2. и 4. задатак)

8.5.2020.

Пратити садржај на РТС- у

9.5.2020.

Текст ,,Прича о доброј роди“, Читанка , 160. и 161.страна
Одговорите на питања која се налазе иза текста означена са ,, Кажи ми кажи“
Опиши роду из приче, нацртај у свесци њено гнездо.

12.5.2020.

Пратити садржај на РТС – у

13.5.2020.

Пратити садржај на РТС – у

14.5.2020.

Пратити садржај на РТС у,+ прочитати упутства на прилогу и урадити постављене задатке (извршити самопроверу)

Писање речце не

15.5.2020.

РТС + наставни листић – Врста и служба речи у реченици ( није тест, задаци су за вежбање)

18.5.2020.

,,Љубавна песма“, Милован Данојлић, Читанка 122. и 123. страна

Прочитати песму и одговорити на питања која су постављена у одељку ,, Кажи ми кажи“ (у свеску)

19.5.2020.

,, Љубавна песма“, М.Данојлић
Задатак :Нацртај заљубљени маслачак ; Замисли да си ти маслачак и опиши како путујеш до облака

20.5.2020.

Песма ,, Славуј и Сунце“, Добрица Ерић
Задатак : Вежбати изражајно читање песме ; Преписати у свеску лепе песничке изразе по својој жељи,Илустровати строфу која вам се највише допада

21.5.2020.

Песму ,, Славуј и Сунце “ читко преписати писаним словима латинице у свеску

22.5.2020.

Песма ,,Циц „, Бранко Радичевић, Читанка 26. страна
Задатак :Прочитати песму , приказати у свесци ову песму у облику стрипа (једна строфа једна слика), нацртати јастук на коме се сањају само пријатни снови.

25.5.2020.

Садржаји на РТС – у

26.5.2020.

Текст  ,,Лав и човек“, арапска народна прича, Читанка ,166.страна

Задатак – Прочитати причу, препричати и илустровати

27.5.2020.

Песма ,, Вожња“, Десанка Максимовић, Читанка, 154. и 155.страна
Задатак – Прочитати песму и одговорити на задатке у одељку ,, Хајде да стварам

28.5.2020.

Текст ,, Никад два добра „, Јованка Јоргачевић, Читанка, 102.страна
Задатак – Прочитати текст (добро би било са неким у породици да прочитате текст по улогама),одговорити на постављена питања у одељку ,, Шта мислиш“

29.5.2020.

РТС

Природа и друштво 18.3.2020. + радна свеска 38. и 39. страна

23.3.2020. ИОП ЗАНИМАЊА ЉУДИ

2.4.2020. Презентација о води

8.4.2020. Промене при загревању и хлађењу воде

9.4.2020. Ваздух је свуда око нас

14.4.2020. Наше наслеђе

Наше наслеђе презентација

16.4.2020.

Квиз (нежива природа)

22.4.2020.

Окружују нас различити материјали

23.4.2020.

Радна свеска, 55. и 56. страна

28.4.2020.

Погледати презентацију од 22.04.2020.и прочитати у уџбенику -Особине и промене материјала

30.4.2020.

Погледати презентацију од 22.04.2020. Прочитати у уџбенику на 112. и 113. страна.

5.5.2020.

Ваздух чува топлоту 

Прочитати у уџбенику на 114. страни – Ваздух чува топлоту и погледати презентацију

7.5.2020.

Магнети

Прочитати у уџбенику о магнетима на 115. и 116. страни и погледати презентацију – МАГНЕТИ

9.5.2020.

Особине материјала

Својства материјала одређују њихову употребу, уџбеник, 117.страна – погледати и презентацију

12.5.2020.

Радна свеска , 57.страна
Погледати презентације од 07.05.2020.- Магнети
09.05.2020. – Особине материјала

15.5.2020.

Да ли се материјали могу поново употребити, уџбеник,118.страна + Pециклажа

18.5.2020.

Наше еколошке заповести – презентација

22.5.2020.

Завичај

Мој завичај, подсетити се садржаја из уџбеника на 8. 9. 11.12.и 13. страни

26.5.2020.

РТС

28.5.2020.

Радна свеска, 58. и 59. страна

29.5.2020.

Радна свеска – Провера знања 60., 61. и 62. страна

18.3.2020. Mузичке игре

14.4.2020. Песма „Ускршње јутро“  

„Ускршње јутро“  

27.5.2020.

РТС

Прва недеља

Енглески језик

Друга недеља

Eнглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Драги трећаци,

Градиво из уџбеника је обрађено, тако да нам преостаје да у наредне две седмице мало обновимо оно што смо учили, али кроз игру, слушање и вежбање…

Били сте јако вредни, тако домаће задатке до краја школске године нећете имати!

Све што вам треба се налази на овом линку, уђите, гледајте, слушајте и истражујте, а и лепо се забавите!

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=us&selLanguage=en

Велики поздрав,
Your English Teacher

20.03.2020.
 Позивам те на свој рођендан(Сликање – темпера боје)
3.4.2020.
21.4.2020.
Различити материјали за компоновање – Направити предмет по слободном избору користећи различите материјале (картон, папир у боји, тканину…)
29.4.2020.
Од старог до новог – израда музичког инструмента (звечка, фрулица, бубњеви…). Користити материјал по избору
30.4.2020.
Чаробни ћилим
13.5.2020.
Ликовно презентација  (Погледати презентацију која вам може бити од користи да до следеће среде урадите сличне радове)