Пети разред

Прва недеља

Oснивање Рима

Друга недеља

Рим као светска сила старог века

Трећа недеља

Оснивање и успон Рима

Четврта недеља

Римско царство

V3 и V4 Домаће задатке слати на  mladenovic.geo@gmail.com

Прва недеља

Aтмосфера, време и клима

Друга недеља

Климатски чиниоци и основни типови климе

Трећа недеља

Човек и клима

Четврта недеља

Ваздушни омотач Земље

Прва недеља

Упутство

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Прва недеља

Упутство

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Цртање, сликање, вајање

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу mlrzr2s

 

Прва недеља

Шпански језик наставни материјал

Друга недеља

Шпански језик

Трећа недеља

Шпански језик

Четврта недеља

Acciones habituales

Шпански језик

Прва недеља

Грађанско упутство за рад

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство