Први разред

Cрпски језик и математика 17.3.2020.

Српски језик и математика 18.3.2020. 

Спрски језик, математика и свет око нас 19.3.2020.

Српски језик и математика 20.3.2020.

Српски језик и математика 21.3.2020.

Српски језик, математика, музичка култура и физичко васпитање 23.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 24.3.2020

Српски језик, математика, ликовна култура и физичко и здравствено васпитање 25.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 26.3.2020.

Делови биљке 26.3.2020.

Српски језик, математика, музичка култура и пројектна настава 27.3.2020.

Српски језик, математика и музичка култура 30.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 31.3.2020.

Српски језик, математика, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање и грађанско васпитање 1.4.2020.

Провера знања 1.4.2020.

Домаћи и обавештење за родитеље први разред 2.4.2020.

Гајење биљака

Српски језик, математика, пројектна настава, физичко и здравствено васпитање 3.4.2020.

Српски језик, математика, физичко и здравствено васпитање, музичка култура 6.4.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 7.4.2020.

Гајење животиња 7.4.2020.

Животиње наставни лист 7.4.2020.

Домаћи 8.4.2020.

Прва недеља

Енглески језик- материјал

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик