Први разред

Cрпски језик и математика 17.3.2020.

Српски језик и математика 18.3.2020. 

Спрски језик, математика и свет око нас 19.3.2020.

Српски језик и математика 20.3.2020.

Српски језик и математика 21.3.2020.

Српски језик, математика, музичка култура и физичко васпитање 23.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 24.3.2020

Српски језик, математика, ликовна култура и физичко и здравствено васпитање 25.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 26.3.2020.

Делови биљке 26.3.2020.

Српски језик, математика, музичка култура и пројектна настава 27.3.2020.

Српски језик, математика и музичка култура 30.3.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 31.3.2020.

Српски језик, математика, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање и грађанско васпитање 1.4.2020.

Провера знања 1.4.2020.

Домаћи и обавештење за родитеље први разред 2.4.2020.

Гајење биљака

Српски језик, математика, пројектна настава, физичко и здравствено васпитање 3.4.2020.

Српски језик, математика, физичко и здравствено васпитање, музичка култура 6.4.2020.

Српски језик, математика и свет око нас 7.4.2020.

Гајење животиња 7.4.2020.

Животиње наставни лист 7.4.2020.

Домаћи 8.4.2020.

Наставни лист 9.4.2020.

Сличности и разлике међу животињама 9.4.2020.

Домаћи 9.4.2020.

Српски језик, математика, физичко и здравствено васпитање, пројектна настава, музичка култура 10.4.2020.

Српски језик, математика, свет око нас, физичко и здравствено васпитање, музичка култура 13.4.2020.

Домаћи задатак 14.4.2020.

Koнтролни задатак српски језик 14.4.2020.

Домаћи задатак 15.4.2020.

Домаћи задатак 16.4.2020.

Наше тело 16.4.2020.

Домаћи задатак 21.4.2020.

Наше тело и чула

Домаћи задатак 22.4.2020.

Домаћи задатак 23.4.2020.

Домаћи задатак 24.4.2020. 

Домаћи задатак 27.4.2020.

Домаћи задатак 28.4.2020.

Домаћи задатак 29.4.2020.

Домаћи задатак 30.4.2020.

Свет око нас- контролни 30.4.2020.

Домаћи задатак 4.5.2020.

Домаћи задатак 5.5.2020.

У природи је све повезано презентација 5.5.2020.

Домаћи задатак 6.5.2020.

Домаћи задатак 7.5.2020.

Промене у природи 7.5.2020.

Домаћи задатак 8.5.2020.

Сликар 8.5.2020.

Домаћи задатак 9.5.2020.

Домаћи задатак 11.5.2020.

Домаћи задатак 12.5.2020.

Наставни лист годишња доба 12.5.2020.

Домаћи задатак 13.5.2020.

Домаћи задатак 14.5.2020.

Домаћи задатак 15.5.2020.

Домаћи задатак 18.5.2020.

Домаћи задатак 19.5.2020.

Материјали 

Домаћи задатак 20.5.2020.

Домаћи задатак 21.5.2020.

Производи људског рада

Домаћи задатак 22.5.2020.

Домаћи задатак 23.5.2020.

Домаћи задатак 25.5.2020.

Прва недеља

Енглески језик- материјал

Друга недеља

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик