Шести разред

Прва недеља

Косовска епика 

Аска и вук (наставни лист) 

Епска поезија- провера  

Марко Краљевић 

Имперфекат

Песме о Марку Краљевићу  

Грачаница Десанка Максимовић 

Грачаница видео

Друга недеља

Плусквамперфекат

Јаблан

Писмена вежба (Марко Краљевић)

Писање имена васионских тела

Трећа недеља

Супер школа(интернет учионица)

Сирото ждребе

Песма о керуши

Лексикологија

Реченични чланови (утврђивање)

Четврта недеља

Избирачица – Коста Трифковић

Лето лепог белца

Независне предикатске реченице

Пета недеља

Дечаци Павлове улице

Шеста недеља

И ми трку за коња имамо, Миодраг Станисављевић

Аналфабета, Бранислав Нушић

Владислава Војновић, Позориште

Седма недеља

Дечаци Павлове улице

Осма недеља

Аутобиографија- Б. Нушић

Уочавање разлике између дугих и кратких акцената

Девета недеља

Енциклопедија лоших ђака

Вест и извештај

Десета недеља

Јасминка Петровић – Ово је најстрашнији дан у мом животу

Уочавање и отклањање безначајних појединости и сувишних речи

Прва недеља

Трапез- дефиниција, елементи и подела

Koнструкција трапеза

Четвороугао

Четвороугао- конструкција 

Видео материјал

Четвороугао задаци

Четороугао ИОП

Решења први део

Решења други део

Друга недеља

Трапез задаци

Делтоид

Делтоид задаци

Делтоид решења

Трећа недеља

Једначине

Задаци ИОП

Једначине множење, дељење

Четврта недеља

Једначине решења први део 

Неједначине сабирање и одузимање

Задаци ИОП

Пета недеља

Неједначине множење дељење
Задаци ИОП

Једначине множењеи дељење решења

Неједначине решења први део

Неједначине решења други део 

Шеста недеља

Неједначине решења први део

Неједначине решења други део 

Kooрдинатни систем увод

Седма недеља

Зависне величине, величине средиште дужи задаци

Зависне величине

Осма недеља

Директна пропорционалност

Зависне величине решења

Пропорције увод

Пропорције други део

Обрнута пропорционалност

Девета недеља

Пропорције решени задаци

Примене пропорционалности

Појам површине

Десета недеља

Површина квадрата правоугаоника

Површина паралелограма и ромба

Једанаеста недеља

Површина троугла

Површина трапеза

Прва недеља

Употреба одређеног и неодређеног члана

Енглески језик – материјал

Енглески језик ИОП

Друга недеља

Упутство

Енглески језик

Трећа недеља

Енглески језик

Четврта недеља

Енглески језик

Пета недеља

Енглески језик

Шеста недеља

Енглески језик

Седма недеља

Енглески језик

Осма недеља

Енглески језик

Девета недеља

Енглески језик

Десета недеља

Енглески језик

Једанаеста недеља

Енглески језик

Драги шестаци,

Градиво из уџбеника је обрађено, тако да нам преостаје да у наредне две седмице мало обновимо оно што смо учили, али кроз игру, слушање и вежбање…

Били сте јако вредни, тако домаће задатке до краја школске године нећете имати!

Све што вам треба се налази на овом линку, уђите, гледајте, слушајте и истражујте, а и лепо се забавите!

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=rs&selLanguage=en

Велики поздрав,

Your English Teacher

VI1 и VI2 Домаће задатке слати на  mladenovic.geo@gmail.com

Прва недеља

Политичко географска карта после Другог светског рата

Политичко –географска карта после Другог светског рата ИОП

Друга недеља

Интеграциони процеси

Први домаћи задатак

Други домаћи задатак

Трећа недеља

Географске регије и границе и величина Европе ИОП

Географски положај границе и величина

Географски положај и границе Европе домаћи задатак

Четврта недеља

Природне карактеристике Европе-разуђеност

Природне карактеристике Европе-разуђеност -домаћи задатак

ИОП географија

Пета недеља

Природне карактеристике Европе-Рељеф Европе

Природне карактеристике Европе-разуђеност -пети домаћи задатак

Шеста недеља

Воде на копну-природне карактеристике Европе

Воде на копну-природне карактеристике Европе-утврђивање

Седма недеља

Клима Европе-природне карактеристике Европе-утврђивање

Клима Европе

Oсма недеља

Воде на копну, клима и вегетација-природне карактеристике Европе

Природне карактеристике Европе-Рељеф Европе 

Девета недеља

Домаћи задатак-Становништво Европе

Становништво Европе

Десета недеља

Насеља

Домаћи задатак

Једанаеста недеља

Привреда

Домаћи задатак – Привреда

Дванаеста недеља

Географске регије Европе

Географске регије Европе- домаћи задатак

Прва недеља

Упутство за ученике

Python задаци из уџбеника

Друга недеља

Упутство

Задаци

Tрећа недеља

Упутство

Реално и целобројно дељење

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Корњача графика

Осма недеља

Упутство

Корњача графика

Девета недеља

Упутство

Десета и једанаеста недеља

Упутство

Прва недеља

Упутство

Друга недеља

Упутство

Трећа недеља

Упутство

Четврта недеља

Упутство

Пета недеља

Упутство

Шеста недеља

Упутство

Седма недеља

Упутство

Осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутство

Десета недеља

Упутство

Једанаеста недеља

Упутство

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Задаци за ученике наставнице Милице Ђорђевић

Зоран Звиздић

шифра за  гугл учионицу zpcuses

VI2 и VI3- Домаће задатке или презентације слати на gnikolic.goca@gmail.com

Обавештење

Прва недеља

Густина

Друга недеља

Одређивање густине тела правилног и неправилног облика

Трећа недеља

Густина течности

Четврта недеља

Задаци за вежбање, Маса и густина

Пета недеља

Маса, густина и тежина тест

Шеста недеља

Притисак чврстих тела

Хидростатички притисак

Притисак чврстог тела задаци

Хидростатички притисак задаци

Седма недеља

Примена спојених судова 

Задаци

Осма недеља

Задаци за вежбање

Девета недеља

Атмосферски притисак и Торичелијев оглед

Десета недеља

Паскалов закон и примена 

Задаци за вежбање

Једанаеста недеља

Задаци (не треба слати наставницама на мејл)

Дванаеста недеа

Задаци(не треба слати наставницама на мејл)

Прва недеља

Задания по теме „Праздники“

Друга недеља

У Дорониных на пасху

Будущее время глаголов 

Трећа недеља

Будущее время глаголов- утврђивање

Руски језик

Четврта недеља

Руски језик

Руски језик

Пета недеља

Руски језик

Шеста недеља

Руски језик

Руски језик

Седма недеља

Руски језик

Руски језик

Осма недеља

Руски језик

Руски језик

Девета недеља

Руски језик

Руски језик

Једанаеста недеља

Руски језик

План рада за јун 2020 године

 

6.разред

1.час: Понављање лексичког градива 6 и 7 лекције (раздела)

2.час: Вежбе граматичког садржаја за понављање градива 6 и 7 лекције/раздела

3.час: Понављање лексичког и граматичког градива 8 раздела

4.час Систематизација пређеног градива

Руски језик

Прва недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

Друга недеља

ХИГИЈЕНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ПРЕВЕНТИВНО  КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ

Трећа недеља

ПРАВИЛНА И ЗДРАВА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ВЕЖБЕ СНАГЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Четврта недеља

НАЧЕЛА ПРАВИЛНЕ ИСХРАНА, АТЛЕТИКА, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Пета недеља

ПРАВИЛНА ИСХРАНА, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА, ДИСАЊА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕФОРМИТЕТА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ

Шеста недеља

АНКЕТА НАСТАВА НА ДАЉИНУ, ВЕЖБЕ ИСТЕЗАЊА И ДИСАЊА, АЕРОБНИ ТРЕНИНГ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА

Седма недеља

ПРЕВЕНТИВНО КОРЕКТИВНО ДРЖАЊЕ ТЕЛА,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, ДИСАЊА И ЗА ОЧНЕ МИШИЋЕ, ЕЛЕМЕНТАРНА ИГРА,УПИТНИК

Осма недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Девета недеља

МЕРЕЊЕ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, СПОРТСКА ИГРА KOШАРКА

Десета недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

Једанаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, СПОРТ НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА

Дванаеста недеља

ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ,ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА, КОЛЕКТИВНА СПОРТСКА ИГРА РУКОМЕТ, УПИТНИК

Тринаеста недеља

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА,СПОРТСКА ИГРА ФУТСАЛ И ОДБОЈКА

Прва недеља

Грађанско васпитање

Друга недеља

Упутство

Трећа и четврта недеља

Упутство

Шеста и осма недеља

Упутство

Девета недеља

Упутствo

Десета, једанаеста, дванаеста и тринаеста недеља

Упутство