Важно обавештење за ученике VIII разреда

  • Пробни завршни испит за ученике VIII разреда одржаће се 9 и 10.априла 2021.године и то:

 

         МАТЕМАТИКА: петак 9.април у 13 сати

         СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: субота 10.април у 9 сати

         КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: субота 10.април у 11.30;

 

  • дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава

хемијска оловка (не пиши-бриши), гумица;

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не

пиши-бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

  • школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке
  • ученици морају код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • пробни завршни испит полаже се у 8 учионица на спрату и приземљу главне школске зграде; учионица број 1 је учионица IV1/VIII1 (до канцеларије дефектолога), учионица број 8 је учионица II4/VI1 (на спрату на крају ходника лево); у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу раније односно у петак у 12 сати а у суботу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.