ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА:

 
• Завршни испит за ученике VIII разреда одржаће се 23, 24 и 25.јуна 2021.године са почетком у 9 сати и то:
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: среда 23.јун 2021.година
МАТЕМАТИКА: четвртак 24.јун 2021.година
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: петак 25.јун 2021.година;
 
• Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши-бриши), гумица;
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не
пиши-бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
• Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке
• Ученици морају код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
• Завршни испит полаже се у 10 нумерисаних учионица: 5 на спрату (укључујући и информатичку учионицу) и 5 у приземљу главне школске зграде (укључујући и учионицу на степеништу);
• У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
• сва 3 дана ученици обавезно треба да дођу у школу најксније у 8 сати на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
• Сва 3 дана ученици треба да дођу у школу на улаз у двориште (не на главни улаз) јер ће ту бити извршена прозивка и распоређивање по учионицама у којима ће полагати завршни испит
• Од личних ствари на испит се може унети само флашицу воде/освежавајућег напитка, а све остале ствари обавезно се током трајања испита одлажу на посебно место испред учионице у којој полажу