Поштовани родитељи будућих првака,

Упис деце у основну школу обавља се од 1. априла до 31.маја 2022.године.

У први разред се уписују деца рођена у периоду од 1.марта 2015.године до 29.фебруара 2016.године.
У први разред могу да се упишу и деца рођена од 01.03.2015. до 31.08.2016.г, након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.
Уписују се и деца старија од 7. година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.
Термине за упис и тестирање можете заказати на један од два начина:
-преко портала еУправа/ услуга еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање детета у ОШ/, од 21. марта до 31. маја 2022. године. Линк за приступ еУправи: https://euprava.gov.rs/;
-путем телефона 031/811-751 у времену од 08.00 до 14.30 часова.

Пре заказивања, припремити податке: име и презиме детета, матични број детета, име и презиме родитеља, матични број једног родитеља, број телефона, e-mail адресу.

Важно:
Родитељи приликом уписа детета не доносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система Школа прибавља по службеној дужности, електронским путем. У случају да је преглед обављен код приватног лекара родитељ доноси потврду у школу. Школа ће по службеној дужности прибавити и потврде о обављевом предшколском програму.