УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2023/24. ГОДИНЕ
Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024.
годину обавити у периоду од 01. априла 2023. до 31.маја 2023.године.
У први разред се уписују деца рођена од 1.03.2016. године до 29.02.2017. године.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до
01.09.2017.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну
2023. године.
Родитељу детета које је стасало за упис у први разред основне школе на порталу е-Управа
биће омогућена услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета,
Апликација ће бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године.
Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове
школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже
кроз апликацију.
Дакле, заказивање уписа можете обавити на телефон 031/811-751 или лично код секретара
школе.
Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном
облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из
матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система,
као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а).
Пожељно је да родитељ има код себе личну карту и било какав стари извод из Матичне
књиге рођених, како бисмо унели што тачније податке.
Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој
установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.
Након уписа у школу код секретара школе, истог дана психолог/педагог школе вршиће
тестирање ученика.
У школи имамо продужени боравак и то за први и други разред .
Уколико се пријави већи број ученика од капацитета боравка, предност имају запослени
родитељи, а доказе ће доносити учитељу током прве недеље боравка у школи у септембру.
Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од
секретара школе на телефон 031/811751 сваким радним даном од 9-14 часова.