Спортске активности у оквиру обележавања Дечје недеље у ИО Прилипац

Наставници физичког и здравственог васпитања Бранимир Петровић и Милан Обреновић
су организовали спортски дан. Ученици су уживали у такмичењу и одабраним играма.