Споразум о успостављању међународне сарадње

ОШ,, ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ” ПОТПИСАЛА СПОРАЗУМ О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
– ВЕЛИКИ ДАН ЗА НАШУ ШКОЛУ-
Потписивању споразума присуствовали : проф.др.сц Дамир Томић, председник Хрватске заједнице техничке културе, Иван Јурић, председник Савеза удруга педагога техничке културе, Митар Митровић, председник српског друштва педагога техничке културе, Јелена Цицовић, директор ОШ,,Емилија Остојић, помоћник директора Милутин Игњатовић (проф технике и технологије), Мирјана Василијевић, проф Технике и технологије, кординатор тима међународне сарадње за ДПТКС.
Живимо у времену када техника и наука корачају крупним корацима у будућност, време у ком свакодневно користимо вештачку интелигенцију, па је тако потписивање овог споразума јако важно и значајно за нашу школу, јер ће првенствено нашим ученицима и наставницима омогућити многе предности у стицању нових знања и размене примера добре праксе на вишем нивоу.
Споразум потписан између:
1. Основне школе “Емилија Остојић“ Пожега, коју заступа Јелена Цицовић, директор школе (даље: школа);
2. Савеза удруга педагога техничке културе Загреба, кога заступа Иван Јурић, председник (даље: СУПТКЗГ);
3. Загребачка заједница техничке културе Загреб, коју заступа Јадранко Батурић, председник (даље: ЗЗТК);
4. Друштва педагога техничке културе Србије, Шабац, кога заступа председник друштва Митар Митровић( Снежана Херцеговац) (даље: ДПТКС).
Велико хвала председнику општине Ђорђу Никитовићу тј. општини Пожега као оснивачу Школе, а који је подржао ову сарадњу и препознао све предности овог споразума у пољу напредка наше образовне институције ОШ,,Емилија Остојић“.
Уговорне стране су сагласиле да ће управо ОШ,,Емилија Остоји” битиседиштецентразареализацијуактивностизадогађајекојисепланирају у РепублициСрбији.
– Повезивања наставника из областиТехнике и технологије у циљу унапређивања њихових личних знања, али и унапређивања наставе из области којом се баве; мотивација задаљи истраживачки и стваралачки рад.
– Летње и зимске школе технике планиране у РепублициХрватској (који су задржали 75. Годинапостојања некадашње ,,Народне технике” ) у оквиру којих би се полазници упознавали са новим наставним садржајим акроз радионице моделарства, роботике, електронике, електротехнике, вештачкеинтелигенције, фототехнике и др. Размене искуства кроз стручне семинаре,ученичко задругарство, конференције, изложбене, манифестације технике и технологије, радионице и све друге активности планиране споразумом…
Циљ успостављене сарадње је:
– упознавање са наставом технике у другим државама – кроз предавања наставника и стручњака из иностранства, пре свега суседних држава;
– упознавање са законским и практичким решењима на плану наставе технике у наведеним државама;
– проналажење бољихрешења у организовању наставе технике у Републици Србији.
+4
Све реакције:

Svetlana Ilić, Branka Mitrasinovic и још 13