У нашој школи је у млађим разредима почела са радом секција за програмирање.

У оквиру пројекта ,,Школе за 21. век“ ученици стичу вештину критичког мишљење и проналазе идеје за решавање проблема.
Деца ће усвајати практичне вештине програмирања избегавајући замке нових технологија. Секцију воде учитељи 4. разреда Лепа Милић, Наташа Радосављевић и Александар Павловић.