Због велике заинтересованости ученика, секција ,,Мали програмери” ће наставити са радом и формирати још једну групу с којом ће учитељи 4. разреда радити од друге половине априла. Тако би сви заинтересовани били укључени у рад секције.