Реновиран кабинет за технику са опремљеном мултимедијалном учионицом