РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА ДОНЕТ ЈЕ НА ОСНОВУ  РАСПОРЕДА ЧАСОВА И ПЛАНА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СВИХ УЧИТЕЉА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И  ВАЖИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ.

РАСПОРЕД – Табеларни приказ