У оквиру часа грађанског васпитања, ученици VI2 и VI3 одељења заједно са својом наставницом Иваном Бошковић, реализовали су радионицу на тему „Твоја права“, са посебним освртом на –Права и обавезе у школи и Права на здравствену заштиту.

Ова радионица имала је за циљ да ученици разумеју везу између права и одговорности и да развију свест о личној одговорности у поштовању и остваривању сопствених и туђих права. Ученици су се, обрађујући област Људска права, упознали са правима која им припадају али и различитим типовима одговорности деце и младих.

Ученици су у дискусији показали вештину активног слушања, износили су своје ставове засноване на аргументима, проналазили и користили информације из различитих извора (као основа послужила је апликација коју је направио Центар за права детета).

На крају радионице ученици су у холу школе уредили пано „Твоја права“.