Пројекат снимања часова за РТС Планету

Наставница биологије Ивана Миливојевић учествовала је у пројекту снимања часова за РТС Планету, за потребе учења на даљину. Том приликом је снимила четири часа биологије за ученике осмог разреда. Велика захвалност колегама који су помогли наставници биологије током снимања часова.

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 50. ЧАС: ЦИКЛУСИ КРУЖЕЊА ОСНОВНИХ СУПСТАНЦИ У ПРИРОДИ (ОБРАДА)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 51. ЧАС: ЦИКЛУСИ КРУЖЕЊА ОСНОВНИХ СУПСТАНЦИ У ПРИРОДИ (УТВРЂИВАЊЕ)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 52. ЧАС: ТИПИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ СРБИЈЕ – ВОДЕНИ

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 53. ЧАС: ТИПИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ СРБИЈЕ – КОПНЕНИ