ПРОЈЕКАТ ДЕЦА ЕВРОПЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Наша школа је једна од 60 школа у Србији у којој ће бити спроведено истраживање ДЕЦА ЕВРОПЕ НА ИНТЕРНЕТУ (EU Kids Online). То је најутицајнији и најважнији европски пројекат који се бави коришћењем дигиталне технологије, дигиталним вештинама и ризичном понашању деце и младих на интернету и реализује се у 33 европске земље.

Општи циљ овог пројекта је утврдити како деца и млади користе интернет а специфични циљеви су анализа начина и учесталости коришћења интернета, анализа дечјих дигиталних вештина и компетенција, анализа искустава деце на интернету (попут дигиталног насиља), анализа ресурса који ученицима стоје на располагању за безбедније коришћење интернета…Истраживање се спроводи од новембра 2018. – марта 2019.године и по окончању ће бити извршена компаративна анализа са другим европским земљама.

Реализација истраживања у нашој земљи поверена је Институту за психологију Филозофског факултета у Београду а партнерске институције су Департман за медије и комуникације Универзитете у Ослу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Министарство телекомуникација РС, канцеларије OEBS-a и UNICEF-a у Србији.

Репрезентативни узорак ученика који су укључени у овај пројекат је узраста од 9 – 17 година односно од трећег разреда основне до трећег разреда средње школе. У нашој школи истраживање ће бити спроведено крајем новембра/почетком децембра у једном одељењу IV разреда матичне школе. Анкетно истраживање ће спровести школски психолог који је прошао обуку за реализацију овог истраживања, а томе ће претходити давање/потписивање сагласности родитеља ученика.