Приредба II 2 ОШ „ Емилија Остојић “  и КУД   М. Тешић  Април 2018.  на YouTube-у

https://youtu.be/znbRlFmoSuE