ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

 

На основу Дописа МПНТР-а школа је припремила распоред посебних часова наставе за ученике осмог разреда, у периоду од понедељка, 1.6.2020. године до петка, 5.6.2020. године, сваког радног дана у одвојеним терминима у трајању од један и по сат. Предметни наставници ће, у договору са разредним старешинама и ученицима, организовати посебне часове наставе. 

Распоред термина:

понедељак, 1.6.2020. 

8:00-9:30

среда, 3.6.2020.  

8:00-9:30

четвртак, 4.6.2020. 

8:00-9:30

петак, 5.6.2020. 

8:00-9:30

VIII 1 VIII 2 VIII 3 VIII 4

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 5.6.2020. године.

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 2.6.2020. године у просторијама школе, решавањем теста из математике који је ораганизован у два термина. Прва група ученика пробни завршни испит из математике полаже у периоду од 8:00-10:00, друга група у периоду од 11:00-13:00.

Распоред ученика по учионицама биће истакнут на огласној табли у дворишту школе најкасније до петка 29.5.2020. године.

Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског језика и комбиновани тест, преузети у школи и решаваће их код куће, као још један вид припреме за завршни испит.

Тест из српског језика и комбиновани тест ученици ће моћи да преузму у понедељак 1.6.2020. године у наведеним терминима:

Попуњене тестове ученици ће вратити у школу у уторак 2.6.2020. године, пре почетка пробног завршног испита из математике, и предати их разредним старешинама.

Потребно је да разредне старешине буду у школи у уторак 2.6.2020. године у терминима од 7:30 и 10:30 како би преузели тестове од ученика.

Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

У периоду од 3.6.2020. до 15.6.2020. године школа је организовала припремну наставу за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом. Предметни наставници ће у договору са ученицима направити распоред термина припремне наставе по предметима. Важно је да се ученици јављају разредним старешинама и предметним наставницима како би се организовала припремна настава.

Припремна настава организоваће се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

За ученике ИО Прилипац, Средња Добриња и Роге часови припремне наставе и посебни часови наставе биће организовани у школама у Прилипцу, Средњој Добрињи и Рогама у сарадњи са предметним наставницима и разредним старешинама.

Завршни испит за ученике осмог разреда биће организован 17, 18. и 19.6.2020. године.

 

Основна школа “Емилија Остојић” Пожега