Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину