Обавештење за пробни завршни испит

Република Србија

ОШ“Емилија Остојић“

Пожега, Књаза Милоша 26

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

У петак 12. априла и суботу 13. априла 2019. године у матичној школи у Пожеги биће организован пробни  завршни испит за све ученике VIII разреда  према следећој сатници:

 

МАТЕМАТИКА: петак, 12. април у 12:00

СРПСКИ ЈЕЗИК: субота, 13. април у 9:00

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: субота, 13. април у 11.30

 

Ученици су обавезни да на испит понесу ђачку књижицу са фотографијом и потребан прибор:

  • за математику: графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, шестар, лењир и троугао;
  • за српски језик и комбиновани тест: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу;

 

Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари одлажу се на посебно место у ходницима школе.

Распоред  ученика по учионицама истакнут је у холу школе. У учионици у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика.

Школски тим