Предузетништво се односи на способност појединца,групе,тима да идеје преточи у дела, укључујући креативност,способност, иновацију…
Новогодишњи вашар одржао се у холу ОШ “ Емилија Остојић“ 27.12.2018.године.
Прави премер како развијати предузетништво, кроз пројектну наставу.
Ученици млађих разреда су израдили разноврсне новогодишње украсе уз помоћ учитеља и родитеља.
Пројекти могу бити врло различити. Неки пројекат ће се бавити организовањем акције у корист некога/нечега (углавном из домена друштвених наука), други ће се бавити решавањем проблема, осмишљавањем огледа (домен природних наука), а у оквиру уметности пројект може бити припрема представе. Осим тога, неки пројекти ће бити такви да их ученици могу реализовати организацијом базара или неких презентација, а неки други ће бити хипотетички, само разрада идеје. Без обзира на то какав пројект је у питању, циљ је оснажити ученике да припреме нацрт који садржи све потребне делове од дефинисања проблема (на чему ће се радити), циља (шта се жели постићи), активности (шта ће се радити), поделе задужења, до начина провере остварености циља.
Ово је пример пројектне наставе, чији је циљ реализовање Новогодишњег базара.