МОЈА И ТВОЈА ПРАВА = НАША СУ ПРАВА

У оквиру часа Грађанског васпитања, ученици VI разреда, заједно са својом наставницом Иваном Бошковић, реализовали су радионицу на тему „Моја и твоја права = наша су права“, са посебним освртом наПрава и обавезе у школи, Права на здравствену заштиту, Твоја права – безбедност на Интернетуи Твоја права – заштита деце од трговине људима.
Ова радионица имала је за циљ да ученици разумеју везу између права и одговорности и да развију свест о личној одговорности у поштовању и остваривању сопствених и туђих права. Ученици су се, обрађујући област Људска права, упознали са правима која им припадају али и различитим типовима одговорности деце и младих.
Ученици су у дискусији показали вештину активног слушања, износили су своје ставове засноване на аргументима, проналазили и користили информације из различитих извора (као основа послужила је апликација коју је направио Центар за права детета).
На крају радионице ученици су презентовали своје радове.
+3
Свиђа ми се

Коментар
Подели