Кутија поверења је постављена у холу школе са јасним упутством о начину коришћења (у прилогу 1). Психолог и педагог у сарадњи са неким члановима Тима последњег петка у месецу ,,отварају“ Кутију поверења. Уколико је пријава насиља, реагујемо на адекватан начин, испитујемо ситуацију и предузимамо одговарајуће мере.Током ове школске године није било пријава насиља. Уколико ученици  постављају одређена питања везана за вршњачке сукобе, комуникацију, психолог и педагог одговоре истакну на огласну таблу (у прилогу 2, пр.одговора на питање)

Прилог 1:   Упуство о намени Кутије поверења          

                                 УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ,

КУТИЈА ПОВЕРЕЊА НАМЕЊЕНА ЈЕ АНОНИМНОЈ ПРИЈАВИ ОБЛИКА НАСИЉА У ШКОЛИ, КАО И ПРЕДЛОЗИМА ЗА РЕШАВАЊЕ НАСИЛНИХ СИТУАЦИЈА.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ВРШЊАЧКОГ ТИМА, ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ПОСЛЕДЊЕГ ПЕТКА У МЕСЕЦУ ЧИТАЋЕ ЗАПАЖАЊА И ПРЕДЛОГЕ И ПОМАГАТИ У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА.

МОЛИМО ВАС ДА ПРИ ПРИЈАВИ НАСИЉА НАВЕДЕТЕ РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ КАКО БИ ПРЕДУЗЕЛИ КОНКРЕТНИЈЕ МЕРЕ И ИНФОРМИСАЛИ ВАС О РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА.

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

………………………………………………………………………………………………………………….

Прилог бр. 2 Питање:  Коме у школи да се обратим када имам проблем са вршњацима (некад ме гурају, некад вређају, а понекад као да ми прете)?

Сваком запосленом у школи: одељењском старешини, наставницима, наставницима који дежурају, психологу, педагогу, члановима Тима за заштиту ученика од насиља. Имена и бројеви телефона чланова Тима за заштиту ученика истакнути су на огласним таблама у холу школе и  у школском дворишту. Нпр. одељењски старешина ће ти помоћи када те други ученици  гурају, шутирају, вређају, исмејавају, игноришу, шаљу узнемиравајуће поруке СМС-ом, ММС-ом…, а када ти неко прети, уцењује, обрати се психологу, педагогу, а  они ће консултовати и чланове Тима за заштиту ученика од насиља. Код одређених конфликата могу ти помоћи и чланови Вршњачког  тима ( ученици VII и VIII разреда). Никада немој да трпиш ниједан облик насиља. Важно је да увек обавестиш и родитеље о сукобима и проблемима у школи.