Конференцијa о образовању у ери вештачке интелигенције „Свет испред нас” 

Конференцијa о образовању у ери вештачке интелигенције

„Свет испред нас”

Конференција о образовању у ери вештачке интелигенције „Свет испред нас”одржана je 6.децембра 2023. године у Палати Србије у Београду, а у оквиру иницијативе ,,Изградња кључних рачунарских компетенција – ка радној снази будућности”. Конференцију спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у партнерству са Министарством просвете и Фондацијом„Петља”, уз подршку Владе Републике Србије.

Конференција је окупила представнике и представнице академске заједнице, стручну јавност из области образовања, науке, технологије, као и друге заинтересоване стране.

Нашу школу представљалa је наставница технике и технологије Мирјана Василијевић, верни пратилац развоја и примене вештачке интелиге нције у раду са децом.

Конференцију су свечано отворили:проф. др Ивица Радовић, државни секретар у Министарству просвете, Јакуп Бериш, стални представник УНДП-а у Републици Србији, Небојша Васиљевић, директор Фондације „Петља”.

Конференција обухватила следеће теме:

ПАНЕЛ ДИСKУСИЈА „Одговорно и критичко коришћење АИ”

Модератор: Слободан Марковић, саветник за дигиталне технологије, УНДП; модераторСтефан Баџа, саветник у Kабинету председнице Владе; проф. др Дубравко Ћулибрк; директор Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију; Ђорђе Kривокапић, вандредни професор, Факултет организационих наука Универзитета у Београду; проф. др Ана Мартиноли, редовни професор, Факултет драмских уметности Универзитета у Београду.

ПАНЕЛ ДИСKУСИЈА „Дали АИ мењаначиннакојиучимо?”

Срђан Вербић, директор Опсерваторије друштвених иновација, модератор; Анђелка Зечевић, истраживачица у области природних језика, Математички институт САНУ; Kатарина Алексић, руководитељка Центра за образовну технологију, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; Душа Вуковић, директорка Рачунарске гимназије у Београду; проф. др Александар Бауцал, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА „Учењепрограмирањаувременуоблака АИ”

-Небојша Васиљевић, директор Фондације „Петља”

ПРЕДАВАЊЕ „Kомпетенцијенаставниказадобавештачкеинтелигенције” (др Добринка Kузмановић, доценткиња на Филолошком факултету Универзитета у Београду)

„Учионицабудућностиидигиталнијаз”, интервју са Дејаном Станковићем, саветником за образовање (УНИЦЕФ) и Еленом Перуничић, студенткињом и чланицом Омладинског одбора УНИЦЕФ-а.

„Вештинебудућностиусветуиспреднас”, интервју са Драшком Драшковићем, вођом истраживања у УНДП Лабораторији за убрзани развој.

ЗАТВАРАЊЕ KОНФЕРЕНЦИЈЕ

Интервју са Наташом Kилибардом, научном комуникаторком и дигиталном форензичарком.

Напанелима, предавањима и презентацијамаразговаралосе о томенакојиначинвештачкаинтелигенцијамењаначинучења, штасупредности и манеупотребевештачкеинтелигенције у образовању, којасузнања и вештинепотребнинаставномкадру и ученицимакакобисемогућностикојевештачкаинтелигенцијапружакористилезадобробитцелогдруштва.Посебнапажњапосвећенаје и применинетрадиционалнихприступа у настави, каоштојегејминг, интердисциплинарниприступпопут СТЕ(А)М образовања, затимупотребадигиталнихалата у настави.

Јачањедигиталнеписмености и дигиталнихвештина и ученика и наставникапредстављаглавнизадатаксвихактераобразовногсистема.

Издвајамo један од слајдова.

За крај, још  мало оптимизма! J

,,Завршимо ово предавање са решеношћу да будемо не само предавачи, већ и визионари, спремни да градимо пут ка образовању будућности, где ће човек и машина заједно ткати тканину знања, учећи и евaлуирајући заједно.

Хвала вам што ћете бити део овога пута, што ћете бити агенти промена у образовању. Посвећени заједно крoчимо ка свету где су наука и уметност у савршеној симбиозиса вештачком интелигенцијом.

МОЖЕ ЛИ ВЕШТАЧKА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ДА ЗАМЕНИ НАСТАВНИKЕ?

,,Вештачка интелигениција неће заменити наставника, али ће заменити наставника који не уме да је користи.