Међународни дан толеранције обележава се у целом свету управо на данашњи дан, 16.новембра. Установила га је Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) 1995.године

Толеранција представља прихватање различитости и свест да свако људско биће заслужује поштовање. Толератна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буду оно што јесу.

Нетолеранција се изражава вређањем, ругањем, одбацивањем и насиљем. Особе које су другачије од нас, које размишљају и понашају се другачије буде страх у нама а страх рађа одбојност, нетрпељивост и непријатељство. Упознавањем других људи који се разликују од нас, разумевањем и прихватањем другачијих вредности постајемо бољи и богатији. Богатство лежи у различитости.

Толеранција спречава насиље и зато морамо учити и научити да сукобе решавамо мирним путем. Сви ми у школи и шире треба да стварамо атмосферу заједништва, разумевања и толеранције и да се понашамо као да је, заправо, сваки дан Дан толеранције.

 

 

                                                          Тим за заштиту од дискриминације,

                                                насиља, злостављања и занемаривања

                                                                                      и

                                                                       Вршњачки тим