Дан проналазача – хемија
Ученици су радили огледе карактеристичне за поједине хемијске елементе.
1. Доказивање алкалних метала у пламену
2. Издвајање водоника и добијање плаво-зеленог пламена карактеристичног за бакар
3. Примена сумпора у добијању бездимног барута
4. Дехитратација шећера и добијање угљеника
5. Фонтана амонијака
6. Хемијски камелеон – показује различито обојене облике прелазних метала у зависности од њихове валенсе.
Nataša Radosavljević, Milka Petrovic и још 5