Поводом међународног Дана језика, који се обележава 26. септембра, ученици и наставници у ИО Средња Добриња, припремили су кратку приредбу и презентацију, а свако одељење имало је задужење да припреми паное из српског, историје, енглеског, шпанског и руског језика на тему Најчешће грешке у правопису. Циљ нам је био да активирамо ђаке да кроз тимски рад, машту и креативност истражују, а истовремено и уче. Програм је реализован у среду, 9. октобра, у току трећег часа. Присуствовали су сви ученици, наставници и учитељи са својим ђацима. Утисак је да обележавање значајних датума на овај начин позитивно утиче на ученике, подстиче их на развијање међупредметних компетенција, буди стваралчки дух и гради њихово самопоуздање.

Наставник српског језика

Драгана  Лазовић