БОРАВАК НА 23. ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ УЧИТЕЉА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ

БОРАВАК НА 23. ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ УЧИТЕЉА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ХРВАТСКОГ САВЕЗА ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СА
РЕАЛИЗАЦИЈОМ У ПУЛИ
У периоду од 17. до 22. августа, директорица школе Јелена Цицовић и колегиница Бојана
Милетић посетиле су Летњу школу техничке културе у Пули, на којој већ неколико година
учествује наставница технике и технологије Мирјана Василијевић, присуствује стручним
предавањима и радионицама, а након тога презентује садржаје и доставља материјал за даље
коришћење на стручним активима у нашој школи и шире.
Теме које су презентоване у оквиру Летње школе техничких активности :
● Mоделарство
● Eлектротехника и електроника
● Eлементарна и напредна роботика
● Примена савремених технологија
● Помоћ приправницима
● Помоћ заинтересованим водитељима секција, клубова младих техичнара
Све обрађене теме стручног усавршавања за наставнике користиће у даљем раду Актив
наставника Технике и технологије код нас у школи.
Овакав вид стручног усавршавања за наставнике Технике и технологије у Србији не постоји.
Обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, овај тип усавршавања представља
добробит за унапређење наставе и израду пројектних задатака.
Организација семинара, радионице, размена искуства и знања, допринеће унапређењу наставе
Технике и технологије код нас у школи, а и шире.
Боравак у Пули био је импресиван. Колегегијалност, срдачност, професионализам предавача и
размена знања су за сваку похвалу у оквиру сарадње и недавно потписаног споразума о даљој
сарадњи. Трошкове боравка и котизацију семинара сносила је Загребачка заједница Техничке
културе и Хрватска заједница техничке културе.
Једно прелепо професионално искуство за наставнике технике, као и пријатан боравак и
гостопримство, допринеће развоју и стварању нових идеја за организацију техничких
активности код нас у Србији. Након семинара договорене су многе активности за даљу
сарадњу. Једна од њих је организација семинара ( Ардуино – роботика) у нашој школи са
њиховим предавачима.
+9
Свиђа ми се

Коментар
Подели