Обавештавамо ученике, родитеље и одељењске старешине да су у школу стигли бесплатни уџбеници 2 издавача БИГЗ и Сазнање односно уџбенички комплети за II разред (изузев енглеског језика), историја и биологија за V разред и историја, биологија и физика за VI и VII разред. Ученици или родитељи могу уџбенике преузети код школског психолога сваки дан до 14 сати.