Обавештавамо ученике, родитеље и одељењске старешине да су стигли готово сви уџбеници.  Ученици или родитељи могу уџбенике преузети код школског психолога сваки дан до 13 сати.