АКТИВНОСТИ ПО ЗАВРШЕТКУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

-ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА – ПЕТАК, 1.6. 2018 У 11 и 30 часова

-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – СРЕДА, 6. 6. 2018. У 18,00 ЧАСОВА

-ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – од 4. 6. – 15. 6. 2018. ПО РАСПОРЕДУ У ПРИЛОГУ

-ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ – од 4. 6. – 8. 6. 2018. Термине одређују предметни наставници

-ПОПРАВНИ ИСПИТИ – 11. И 12. 6. 2018 –Комисије и распоред испита биће накнадно одређени

-ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА – 13. 6.2018 по распореду који ће бити истакнут на огласној табли

 

  1. 5. 2018. Директор школе,

Пожега                                                                                                     Мирјана Василијевић