Одлука у поступку јавне набавке редни број 6/15

Донета је одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова редни број 6/15. Можете је погледати овде