„Употреба и злоупотреба интернета и мобилног телефона “

У оквиру часа Грађанског васпитања, након обрађене области Процеси у савременом свету, ученици VI2 и VI3 одељења заједно са својом наставницом Иваном Бошковић, реализовали су радионицу на тему „Употреба и злоупотреба интернета и мобилног телефона “.

Савремене технологије су део свакодневице данашње деце, присутне су у њиховом животу од првог дана и несумњиви су део, како њихове садашњости, тако и будућности. Иако делује да деца „баратају“ средствима модерних комуникација лако, успешно, вештије него одрасли, у том утиску много тога вара.

Ова радионица имала је за циљ да ученици разумеју могући утицај друштвених мрежа на мишљење и деловање појединца, да науче да разликују безбедно од небезбедног понашања на друштвеним мрежама и како да препознају ситуације интернет насиља, да науче како да реагују у тој ситуацији и коме да се обрате за помоћ.

Ученици су се, обрађујући област Процеси у савременом свету, упознали са позитивним и негативним странама коришћења  интернета и мобилног телефона,  научили су шта је дозвољено, а шта није на интернету и на који начин да препознају опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона. Говорили смо о томе колико времена у току дана посећују интернет странице, које интернет странице посећују и које друштвене мреже користе.

Ученици су у дискусији показали вештину активног слушања, износили су своје ставове засноване на аргументима,  проналазили и користили информације из различитих извора а на крају радионице свако је саставио своју листу правила безбедног коришћења интернета и мобилног телефона.