УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ У ТОКУ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

– Саког дана о д 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.
– Часови ће се емитовати на каналу РТС 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.rasporednastave.gov.rs
– За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно
– За ученике 8. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два часа увек бити српски језик и математика а трећи час ће бити један од предмета који се полажу на завршном испиту
– Наставници ће припремити посебне материјале за ученике којима је потребан структуиран индивидуализован приступ раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП)
– Уколико ученици нису у могућности да приступе интернету како би видели распоред часова, школа ће изаћи у сусрет и редовно објављивати распоред на видном месту
– Предметни наставници ће заједно са одељенским старешинама остварити комуникацију са ученицима и даваће упутства у вези са емитованим садржајима
– Учитељи и предметни наставници ће проверавати напредовање ученика кроз домаће задатке, презентације, вежбе и провере које ће се слати дигиталним путем
– Разредне старешине ће редовно обавештавати родитеље о наставним садржајима и предузетим активностима.