TIMSS 2019 – Trends in International Mathematics and Science Study

 

Међународно истраживање образовних постигнућа ученика у области математике и природних наука

ОШ „Емилија Остојић“ прихватила је улогу реализатора тестирања у студији Међународно истраживање образовних постигнућа ученика у области математике и природних наука. Носилац TIMSS истраживања је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (IEA). Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и владине институције широм света које реализују TIMSS истраживање у националним оквирима. IEA реализује међународне студије о ученичким постигнућима још од 1959. године. Први пут је  TIMSS истраживање реализовано 1995. године.

TIMSS истраживање је посвећено унапређењу наставе и учења математике и природних наука (наставни предмет природа и друштво). Сваке четврте године ово истраживање пружа податке о постигнућима ученика четвртог и осмог разреда основне школе, као и о образовном и породичном контексту у којем ученици уче. Током 2019. године у свету се реализује седми пут, док се у Србији ово истраживање спроводи пети пут у низу. У циклусу TIMSS 2019 учествује више од 60 земаља укључујући Србију.

ОШ „Емилија Остојић“ изабрана је да учествује у овом важном међународном истраживању чији је циљ да испита шта ученици знају из математике и природе.

Истраживање је реализовано 9. 4. 2019. године у одељењу четвртог разреда (IV3), учитељице Славенке Митровић. Реализатор истраживања у оквиру школе била је Марина Петровић.