Слободне активности у сарадњи са родитељима, у одељењу III – 4