ОБАВЕШТЕЊЕ

По Календару образовно-васпитног рада за школску 2018/19. планиран је пробни завршни испит 12. И 13. априла, па вас обавештавамо да ће распоред ученика по учионицама бити истакнут на огласној табли школе. О терминима почетка пробног завршног испита бићете обавештени по повратку са екскурзије, а можете се информисати преко сајта школе и фејсбук странице.

Искрено желимо да реализацију екскурзије искористите за стицање нових знања и да срећни и задовољни приступите овом важном образовно-васпитном послу.

5. 4. 2019.                                                       Директор школе,                                                                          Мирјана Василијевић