ЈЕДНА ОД ОВОГОДИШЊИХ НОВИНА, ШТО СЕ ТИЧЕ УПИСА У СРЕДЊУ ШКОЛУ, СУ И ПРИЈАВЕ ЗА ДУАЛНЕ ПРОФИЛЕ (ДУАЛНА ОДЕЉЕЊА), ОДНОСНО ПРОФИЛЕ ПО ДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ МОДЕЛУ КАКО ИМ ЈЕ ПУН НАЗИВ. ОВЕ ГОДИНЕ ТИ ПРОФИЛИ БИЋЕ ЈАСНО ОДВОЈЕНИ ОД „ОБИЧНИХ“ ПРОФИЛА И ИМАЋЕ СВОЈЕ ЗАСЕБНЕ ШИФРЕ. ОСНОВНА РАЗЛИКА ЈЕ ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ДУАЛНИ ПРОФИЛ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТ КОЈИ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ.

ТИМ ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО ТОМ ПРИЈАВОМ, УЧЕНИК СТИЧЕ ПРАВО ПРЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ РАНГИРАНЈА НА БИЛО КОЈИ ОД ДУАЛНИХ ОДЕЉЕЊА (ЗА КОЈЕ ЈЕ ИСКАЗАО ЖЕЉЕ), ТАКО ШТО ЋЕ СЕ НА ТЕ ПРОФИЛЕ ПРВО РАСПОРЕЂИВАТИ УЧЕНИЦИ СА ПРИЈАВАМА, А ТЕК НА ПРЕОСТАЛА МЕСТА ЋЕ КОНКУРИСАТИ И ОНИ КОЈИ ТЕ ПРИЈАВЕ НЕМАЈУ.

ТОКОМ ЧЕТВРТКА И ПЕТКА (4. И 5. ЈУН) УЧЕНИЦИ ЋЕ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА У СВОЈИМ ШКОЛАМА ПОДНОСИТИ ПРИЈАВЕ ЗА ДУАЛНЕ ПРОФИЛЕ. УЧЕНИК ПОДНОСИ ТРИ КОПИЈЕ, ОД КОЈИХ ЈЕДНА ИДЕ ЊЕМУ, ДРУГА ШКОЛИ, ТРЕЋА ИДЕ У ОУК.

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“