Ове школске године, у вандредним епидемиолошким условима, наша колегиница Драгана Прокопијевић Кандић је одржала угледни час из енглеског језика под називом „Осликај причу“ у одељењима ученика VI разреда.
Преносимо делић атмосфере са часа који интегрише учење уз помоћ илустрација и визуелизације повезаних са текстовним методама рада уз примену различитих међупредметних компетенција.