Роге ББ, 31210 Пожега, Србија

+381 31 123 456

roge@osemilijaostojic.edu.rs

Настава у подручном одељењу “Слава Ивановић” у Рогама се одвија у два школска објекта од којих је објекат за старије разреде новијег датума (изграђен половином 60-их година). У оквиру нове зграде је и фискултурна сала, односно сала за културне активности и потребе месне заједнице. У старијем објекту смештена су одељења млађих разреда. Укупна корисна површина износи 627 квм – 6 учионица, библиотека, фискултурна сала и пратеће просторије. Школа располаже ђачком кухињом, трпезаријом и најнеопходнијом опремом, али због малог броја ученика и неисплативости, кухиња већ неколико година не ради.