1. септембра наша школа обележила је Међународни дан писмености. Школска библиотекарка и наставница грађанског васпитања Ивана Бошковић одржала је, у оквиру часа грађанског васпитања, радионицу из области Људска права на тему „Писменост – основно људско право“ у одељењима VI2, VI3, VII2 и VII3.

Идеја је била да се истакне важност писмености као људског права које је имплицитно садржано у праву на образовање, али и да се писменост препозна, не само као право по себи, него и као механизам за остваривање других људских права.

Једно од важних питања које смо поставили на самом почетку било је Зашто је писменост важна?

Циљ радионице је био да се ученици упознају са врстама писмености, посебно са врстама које су им блиске и познате – дигитална, информатичка, медијска… Кроз статистичке податке увидели су статус писмености и образовања у свету, са посебним освртом на статус писмености у Србији.

 

На крају радионице ученици су уредили пано са закључцима до којих су дошли.