Контактирајте нас

Контакт форма

  Локација школе

  Контакт информације

  + 381 31 3816 538
  ОШ „Емилија Остојић“
  Ул. Књаза Милоша 26
  31210 Пожега, Србија
  ПИБ : 101002642
  Редован рачун: 840 – 519660 – 35
  Рачун сопствених прихода: 840-519666-17
  Матични број школе: 07112785
  Шифра делатности:  8520