Контактирајте нас

Контакт форма

Локација школе

Контакт информације

+ 381 31 3816 538
ОШ „Емилија Остојић“
Ул. Књаза Милоша 26
31210 Пожега, Србија
ПИБ : 101002642
Редован рачун: 840 – 519660 – 35
Рачун сопствених прихода: 840-519666-17
Матични број школе: 07112785
Шифра делатности:  8520