Родитељски састанак који је одржан поводом завршетка првог класификационог
периода у одељењу III 2 почео је на занимљив начин.
Ученици овог одељења са својом учитељицом Весном Миловановић приказали су
приредбу на тему Јесен је , јесен позна… Песмом, рецитовањем, драмским приказима ови
вредни малишани су својим родитељима показали да се са много љубави у њиховом
ђачком колективу негује дух заједништва и другарства. Уверили су их да су постигли
изузетне резултате у раду и учењу уживајући при том у сваком тренутку који заједно
проводе дружећи се у школи.
+8
7