ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА

  1. 10. 2018. Од 10 до 18 часова , у нашој школи је реализован једнодневни семинар за наставнике на тему ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА.

Семинар је регистрован у каталигу под бројем 313.

Аутор семинара је Агенција за образовање ,, Марина и Јован“ , Београд.

Програм обуке је похађало 23 наставника.

Циљеви семинара су :Иновирање и осавремењивање наставе уз употребу интерактивне табле; јачање дигиталних компетенција наставника и ученика за подешавање и употребу интерактивне табле као и одговарајућег софтвера; упознавање наставника са могућностима индивидуализације и диференцијације наставе применом различитих метода и облика рада уз примену интерактивне табле; мотивација наставника за коришћење савремених образовних технологија у настави.

Семинар је реализован у пријатној, радној атмосфери у новоопремљеном простору у нашој школи који је и предвиђен за извођење оваквих активности.

Наша школа поседује интерактивну таблу тако да ће сва нова знања која су понета са ове обуке моћи и да се примене.